Design a site like this with WordPress.com
Get started

जागतिक नारळ दिवस २०२०

घराच्या मागे सुपारी आणि नारळाची बाग ही खूप लहानपणापासूनच बघितलेली आहे किंबहुना अनुभवलेली आहे. नारळ सुपारीच्या बागेला वाडी किंवा आगर असंही म्हटलं जातं आणि नारळाच्या झाडाला माड आणि सुपारीच्या झाडाला पोफळ असं म्हणतात.   माझ्या आंजर्ले या गावी काही भागात घरांची रचना एका रांगेत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा घरे आहेत आणि सामान्यपणे प्रत्येक घराच्या मागे वाडी आहे. जी घरे रस्त्याच्या पश्चिमेला आहेत तिथल्या वाड्या …

Finger millet cultivation

Finger Millet (Eleusine coracana) is commonly cultivated in Kharif season in Konkan on hilly slopes. It has started flowering at some locations. Rice cultivation is seen on levelled terraces or low lying flat areas while Finger Millet is seen on hilly terrain. This is a common landscape in monsoon in Konkan. नाचणी / नागली या …